Rego-Bis
Infolinia: +32 776 05 00
czynne: Pn-Pt 8:00 - 16:00 Sobota 10:00 - 14:00

Chorwacja - informacje o COVID-19

  

1.07.2021

Zasady sanitarne w Chorwacji:

UWAGA! Chorwacja - aktualizacja warunków wjazdu na teren Republiki Chorwacji od 01.07.2021 r.
 

Zgodnie z decyzją Państwowego Sztabu Obrony Cywilnej Republiki Chorwacji z dnia 30 czerwca 2021 roku od 1 lipca 2021 roku obowiązują następujące ważne zmiany dotyczące osób przyjeżdzających do Chorwacji:
osoby, które chcą wjechać na teren Republiki Chorwacji zobowiązane są do przedstawienia Unijnego Certyfikatu COVID wydawanego na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 potwierdzające szczepienia, wynik testu lub ozdrowienie.

Certyfikaty można pobrać między innymi z indywidualnego konta IKP:  https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.
Więcej informacji o Certyfikatach: https://www.gov.pl/web/certyfikat.
 
W przypadku jeśli osoby nie posiadają Unijnego Certyfikatu COVID wjazd na teren Republiki Chorwacji będzie dla nich możliwy pod warunkiem spełnienia jednego z następujących kryteriów:

lub

lub

lub

 
Dzieci do ukończenia 12 roku życia podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów, którzy posiadają Unijny Certyfikat COVID lub spełniają wyżej wymienione warunki wjazdu do Chorwacji, zwolnione są z obowiązku testu.

Osoby, które  nie będą spełniały jednego z wyżej wymienionych warunków, przy wjeździe na terytorium Republiki Chorwacji zostaną automatycznie skierowane Policję Graniczną na kwarantannę, która może zostać skrócona po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR/antygenowego, wykonanego już na terenie Chorwacji. Osoby, które nie wykonają testu lub nie otrzymają negatywnego wyniku testu muszą odbyć 10-dniową kwarantannę.

Lista szybkich testów antygenowych zaakceptowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
 
Jednocześnie zastrzega się prawo zmiany ww. warunków z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

25.06.2021

Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że ukazała się jasna interpretacja Straży Granicznej dotycząca rozporządzenia z dnia 23.06.2021 o obowiązkowej kwarantannie dla obywateli Polski powracających m.in. z Chorwacji.
 
Wiemy już na pewno, że po powrocie do Polski nie obowiązuje obowiązkowa 10 dniowa kwarantanna.
 
Chorwacja należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pomimo to, że nie należy do strefy Schengen traktowana jest jak pozostałe państwa UE i dotyczą ją te same zasady zwolnienia z kwarantanny, czyli szybki test antygenowy z listy zaakceptowanej przez UE lub pełne szczepienie.

Link:
https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html

18.06.2021

Aktualizacja warunków wjazdu na teren Republiki Chorwacji na dzień 18.06.2021 r.
 
Wszyscy Goście przyjeżdżający bezpośrednio z krajów i/lub regionów Unii Europejskiej lub krajów i/lub regionów strefy Schengen oraz krajów stowarzyszonych ze strefą Schengen, które obecnie znajdują się na tzw. zielonej liście Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) będą mogli wjechać na terytorium Republiki Chorwacji na takich samych warunkach jak przed wystąpieniem COVID-19 (Goście nie muszą przedstawiać negatywnego testu PCR na SARS-CoV-2 ani nie będą podlegać kwarantannie), jeśli nie wykazują oznak choroby i nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą. Od dnia 17.06.2021 r. cały obszar Polski znajduje się na tzw. zielonej liście. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) na bieżąco dokonuje aktualizacji tzw. zielonej listy, więc rekomendujemy przed podróżą do Chorwacji ponowne dokładne sprawdzenie aktualnej wersji listy oraz przepisów obowiązujących przy wjeździe na terytorium Republiki Chorwacji. Jeśli zaistnieje okoliczność, że którekolwiek z polskich województw nie będzie oznaczone na liście kolorem zielonym, wtedy na granicy Republiki Chorwacji należy przedstawić urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu (lub dane wpisane w dowodzie osobistym) w zielonej strefie. Zaświadczenie powinno być wydane w języku angielskim, bądź przetłumaczone przysięgle na język angielski.

Przypominamy, że tak jak w ubiegłym roku, aby ułatwić procedury związane z przekraczaniem granicy Republiki Chorwacji, a także w celu uniknięcia kolejek i skrócenia kontroli na granicach,  zachęcamy do korzystania ze specjalnej aplikacji ENTER CROATIA https://entercroatia.mup.hr/

10.06.2021

Bułgaria i Chorwacja, które nie są w strefie Schengen, traktowane są aktualnie przez Polskę jako granicę wewnętrzną Unii Europejskiej i w związku z tym testy wykonane na terenie tych krajów będą akceptowane przy wjeździe do Polski i będą anulowały kwarantannę

2.06.2021

Aktualizacja warunków wjazdu na teren Republiki Chorwacji od 02.06.2021 r.
 

Zgodnie z decyzją Państwowego Sztabu Obrony Cywilnej Republiki Chorwacji od 2 czerwca 2021 roku obowiązują następujące ważne zmiany dotyczące osób przyjeżdzających do Chorwacji:

    w przypadku wjazdu na teren Chorwacji po okazaniu negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov2, test PCR ważny jest 72 godziny od momentu pobrania materiału do badania, natomiast szybki test antygenowy, (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) – ważny jest 48 godzin,
    w przypadku osób zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleja (Sputnik V) można przekroczyć granicę Chorwacji w okresie między 22 a 42 dniem od zaszczepienia.                W przypadku osób zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki AstraZeneca okres ten przypada pomiędzy 22 a 84 dniem od zaszczepienia.


Ważną informacją jest również fakt, że od 2 czerwca przy wjeździe na terytorium Republiki Chorwacji respektowane są UNIJNE CERTYFIKATY COVID (UCC), potwierdzające szczepienia, wynik testu lub ozdrowienie.
Certyfikaty można pobrać między innymi z indywidualnego konta IKP https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.
Więcej informacji o Certyfikatach: https://www.gov.pl/web/certyfikat.
 
 
Podsumowując, od 2 czerwca 2021 r. obowiązują następujące kryteria zwalniające obywateli Unii Europejskiej z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny po przekraczaniu granicy Chorwacji:

    osoby, które, okażą  negatywny wyniku testu PCR - nie starszy niż 72 h lub szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) - nie starszy niż 48 h.

lub

    osoby, które zostały zaszczepione przeciwko Covid-19 szczepionkami uznawanymi przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Od zakończenia całego cyklu szczepień powinno upłynąć 14 dni. Wymagane jest potwierdzenie.

lub

    osoby, które zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleja Sputnik V) mogą przekroczyć granicę Chorwacji  w okresie minimum 22 dni i maksymalnie 42 dni od zaszczepienia.      W przypadku szczepionki AstraZeneca okres ten wynosi minimum 22 dni a maksymalnie 84 dni od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki.

lub

    osoby, które okażą potwierdzenie przejścia Covid-19 i zostały zaszczepione jedną dawką szczepionki w ciągu sześciu miesięcy od początku choroby Covid-19, a szczepienie odbyło się na mniej niż 180 dni przed przekroczeniem granicy. Potrzebne jest posiadanie potwierdzeń przechorowana Covid-19 i szczepienia.
     
    osoby wyleczone z Covid-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy (tzw. ozdrowieńcy) po okazaniu potwierdzenia od lekarza o przebyciu choroby lub pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego (testy wykonane maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy).

lub

    dzieci do 12 roku życia podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów, którzy spełniają wyżej wymienione warunki wjazdu do Chorwacji, zwolnione są z obowiązku testu.

     

Osoby, które  nie będą spełniały jednego z wyżej wymienionych warunków, przy wjeździe na terytorium Republiki Chorwacji zostaną automatycznie skierowane Policję Graniczną na kwarantannę, która może zostać skrócona po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR/antygenowego, wykonanego już na terenie Chorwacji. Osoby, które nie wykonają testu lub nie otrzymają negatywnego wyniku testu muszą odbyć 10-dniową kwarantannę.

 
Lista szybkich testów antygenowych zaakceptowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
 
Jednocześnie zastrzega się prawo zmiany ww. warunków z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

1.06.2021

Dzieci poniżej 12. roku życia, którym towarzyszy rodzic / opiekun, są zwolnione z przedstawiania negatywnego wyniku testu lub samoizolacji, jeżeli rodzice / opiekunowie mają negatywny wynik testu PCR lub szybkiego antygenu - test BAT *, lub posiadają zaświadczenie o szczepieniu lub powrót do zdrowia po COVID-19.
 

21.05.2021

Szanowni Państwo,
 
zgodnie z informacją jaka otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym od Policji Granicznej Republiki Chorwacji – nie ma ograniczeń w liczbie pasażerów autobusów turystycznych przekraczających granice Republiki Chorwacji. Oznacza to, że wszystkie miejsca siedzące w autobusie mogą być zajęte.

6.05.2021

Przybywający z krajów lub regionów sklasyfikowanych jako „zielone”

Podróżni - niezależnie od ich obywatelstwa - przybywający z państw członkowskich UE lub państw/regionów stowarzyszonych w ramach Schengen sklasyfikowanych jako„zielony„mogą wjechać do Chorwacji bez konieczności poddania się wymogowi izolacji lub testowi.

W przypadku tych podróżnych testowanie i kwarantanna nie są wymagane również w przypadku tranzytu przez państwa lub regiony wysokiego ryzyka.

Przybywający z krajów lub regionów NIE sklasyfikowanych jako „zielone”

Podróżni - niezależnie od ich obywatelstwa - przybywający z państw członkowskich UE lub państw/regionów stowarzyszonych w ramach Schengen, które nie są sklasyfikowane jako„zielony„, mogą wjechać do Chorwacji bez poddania się wymogowi izolacji lub testowi w następujących przypadkach:

Wszyscy pozostali podróżni w wieku powyżej 7 lat muszą przeprowadzić ujemny test na COVID-19 (PCR lub szybki test antygenowy - RAT).
Test RAT, który ma być ważny, musi być wymieniony we wspólnym wykazie szybkich testów antygenowych uznawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jeżeli badanie RAT zostało przeprowadzone za granicą, producent i/lub nazwa handlowa badania muszą być widoczne, a badanie musi zostać wydane przez instytucję zdrowia publicznego/laboratorium oraz podpisane/potwierdzone przez lekarza. Wyniki powyższych testów nie mogą być starsze niż 48 godzin (licząc od momentu pobrania wymazu do przybycia na przejście graniczne).

W przypadku braku ważnego testu na COVID-19 podróżni będą musieli niezwłocznie wykonać, po przybyciu do Chorwacji, test PCR lub szybki test antygenowy na własny koszt, z obowiązkiem pozostania w samoizolacji do czasu uzyskania ujemnego wyniku testu. Jeżeli nie można przeprowadzić badania, nakłada się 10-dniową kwarantannę.

Niektóre kategorie osób są zwolnione z wyżej wymienionych wymogów.

5.05.2021

Zgodnie z decyzją Państwowego Sztabu Ochrony Cywilnej Republiki Chorwacji z dnia 30 kwietnia 2021 roku została utrzymana większość warunków przekraczania państwowej granicy Republiki Chorwacji z dwoma ważnymi zmianami:

Podsumowując, od 1 maja 2021 r. obowiązują następujące kryteria zwalniające obywateli Unii Europejskiej z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny po przekraczaniu granicy Chorwacji, którzy:

    okażą  negatywny wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) - nie starszy niż 48h,

lub

    zostali wyleczone z Covid-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy (tzw. ozdrowieńcy) – potwierdzenie od lekarza o przebyciu choroby lub wynik pozytywnego testu PCR lub antygenowego (wykonany maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy),

lub

    zostały zaszczepione przeciwko Covid-19 (14 dni od zakończenia całego cyklu szczepień) – wymagane jest potwierdzenie. W przypadku osób wyleczonych z Covid-19 wystarczające jest przyjęcie 1 dawki szczepionki.

oraz

    dzieci do 7. roku życia podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów spełniających powyższe kryteria.

 
Jednocześnie zastrzega się prawo zmiany ww. warunków z uwagi na sytuacją epidemiologiczną.
 
Lista szybkich testów antygenowych zaakceptowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

 

1.04.2021

Do 15.04.2021

Utrzymany zostaje obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 lub szybkiego testu antygenowego (ważność obu testów  liczy się od momentu pobrania materiału do badania).

Osoby, które wjechały na podstawie szybkiego testu antygenowego, a będą przebywać w Chorwacji dłużej niż 10 dni, mają obowiązek powtórzenia testu przed upływem dziesiątego dnia, licząc od dnia wykonania testu okazanego na granicy.

Honorowane będą wyłącznie testy antygenowe uznawane w krajach UE.

Jeśli osoba wjeżdżająca do Chorwacji nie okaże na granicy negatywnego wyniku testu, zostanie zobowiązana do odbycia kwarantanny (10 dni). Kwarantanna może zostać skrócona po okazaniu negatywnego wyniku testu wykonanego w Chorwacji.

Z  obowiązku okazania na granicy negatywnego wyniku testu zwolnione są m.in:

- dzieci do lat siedmiu przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi negatywny wynik testu, będącymi ozdrowieńcami lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu;

- osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień (bez względu na rodzaj szczepionki), o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło min. 14 dni;

- osoby, które przebyły COVID-19 i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim, zawierającym daty przechodzenia choroby lub pozytywnym wynikiem testu PCR, testu antygenowego lub pozytywnym rezultatem testu neutralizacji, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nie później  niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy RCh. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211;

- osoby przybywające do Chorwacji z ważnych przyczyn osobistych lub biznesowych. Osoby należące do tej kategorii muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające konieczność ich przyjazdu np. zaproszenie z firmy podpisane przez dyrektora generalnego, prezesa zarządu, dyrektora firmy itp. To samo dotyczy osób przyjeżdżających do Chorwacji w celu wykonywania obowiązków służbowych na rzecz firm chorwackich lub zarejestrowanych w Chorwacji;

- osoby przejeżdżające przez Chorwację tranzytem (pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin).

Wszelkie zapytania dotyczące np. rodzajów zaświadczeń o przebytej chorobie, dopuszczalnej treści zaświadczeń o przyjeździe w celach służbowych, możliwości wjazdu bez testu tj. zakwalifikowania do kategorii zwolnionych z tego obowiązku należy kierować do Chorwackiej Policji Granicznej, gdyż tylko w jej w gestii leży interpretacja zarządzeń dotyczących przekraczania chorwackiej granicy państwowej. Korespondencję, w j. chorwackim lub angielskim, należy kierować na adres: uzg.covid@mup.hr lub za pośrednictwem formularza na stronie: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211;

17.03.2021

Wszystkie przybywające osoby do Chorwacji mają obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2.Obowiązek posiadania testu jest ważny do 31.03.2021.

 

Chorwacja a koronawirus ?

 

W dobie dynamicznego rozwoju Pandemii w Polsce i na świecie, należy na biężąco sprawdzać informacje na temat zakazów i restrykcji obowiązujących w Chorwacji. 


Polska obecnie nie została wpisana zieloną listę Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Oznacza to, że osoby chcące w tym roku wyjechać do Chorwacji na wczasy mają obowiązek pokazania na granicy testu z wynikiem negatywnym na obecność koronawirusa. 

 

Podróż do Chorwacji – aktualne dane epidemiologiczne


Mimo że sezon urlopowy jeszcze się nie rozpoczął, chcących odwiedzić Chorwację jest sporo. Jakie są zatem aktualne dane epidemiologiczne dla tego kraju? O czym warto pamiętać, wybierając się tam?
Bardzo ważną informacją dla osób, które chcą pojechać do Chorwacji, jest fakt, że turyści z Polski nie muszą odbywać kwarantanny po przyjeździe. Można zatem od razu rozpocząć swój urlop. Co więcej, władze tego państwa nie nałożyły na Polskę żadnych obostrzeń, które uniemożliwiałyby, np. wjazd do kraju.


Natomiast minimum do 15 maja 2021 roku turyści z Polski, przekraczający granicę z Chorwacją, muszą pokazać negatywny test na koronawirusa. Nie może być on jednak starszy niż 48 godzin. Co ważne, akceptowane są testy zarówno antygenowe, jak i PCR.
Wjeżdżając do Chorwacji, wystarczy okazać ważny dowód osobisty lub paszport. Konieczne jest także podanie dokładnej miejscowości spędzania wypoczynku oraz  przedstawienie swojego numeru telefonu i adresu e-mail. Osoby jadące na wakacje, otrzymają również aktualną ulotkę z danymi epidemiologicznymi wydawaną przez Chorwacki Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego.


Sporym ułatwieniem dla turystów jest możliwość przesłania danych przez aplikację, która dostępna jest także w języku polskim. Turyści z Polski, którzy dokonają rejestracji przez to narzędzie, otrzymają potwierdzenie od Policji Granicznej z Chorwacji i dzięki temu nie zostaną zatrzymani na granicy.


Kto nie musi przedstawiać negatywnego testu na koronawirusa?


Warto wiedzieć, że obowiązek ten nie dotyczy osób, które:

 


Podejrzenie zachorowania na covid-19 w Chorwacji


Osoby, u których wystąpi podejrzenie zakażenia się wirusem, zostaną poproszone o pozostanie w pokoju do czasu wykonania testu. Zostaną im zapewnione środki higieniczne oraz maseczki ochronne. Jeśli turyści wykupili wyżywienie, zostanie im ono dostarczane pod drzwi. W momencie nie zakupienia takiej opcji istnieje możliwość zamówienia posiłków w recepcji hotelu.

Warto przed wyjazdem do Chorwacji sprawdzić, czy ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia w przypadku zachorowania na koronawirusa i opłaty powstałe w wyniku przedłużającego się pobytu w tym kraju.
 

 

 

 

Zapisz się do newslettera

Katalog online

Zobacz najpiękniejsze destynacje, najlepsze hotele i całą ofertę Rego-Bis.

Bezpieczne płatności
Imoje
Visa Mastercard
Bon turystyczny
Firma wiarygodna finansowo