Faktury

Ważne informacje:

 • Faktura jest przygotowana i wystawiona tylko i wyłącznie na pisemną prośbę Uczestnika.
 • Zamówienia prosimy kierować na adres: faktura@rego-bis.pl
 • W tytule wiadomości prosimy wpisać: Faktura do rezerwacji nr.: (numer rezerwacji).
 • Zamówienie należy przesyłać przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w formie wypełnionego formularza, znajdującego się na ostatniej stronie na umowie udziału w imprezie turystycznej.
 • Faktura/Faktury może/mogą być wystawiane tylko do jednej rezerwacji. Nie ma możliwości wystawienia jednej faktury do dwóch rezerwacji.
 • W treści faktury zawsze widnieje zapis „Usługa turystyczna”.
 • Faktury wystawiane są po opłaceniu całości rezerwacji.
 • Na fakturach piszemy tylko i wyłącznie dane faktyczne i zgodne z danymi na rezerwacji/zawartej umowie.
 • Wszystkie faktury wystawiane na firmy zawierają dane rzeczywistych uczestników wyjazdu, z którymi zawarto umowę.
 • Faktury wystawiane są po opłaceniu 100% wartości rezerwacji. Faktura może zostać wystawiona na 30 dni przed wyjazdem.
 • W przypadku braku prośby o fakturę, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, system automatycznie generuje fakturę do rezerwacji, zgodnie z danymi zawartymi w umowie.
 • Po otrzymaniu zamówienia wystawiana jest faktura pro forma, która następnie przekazana jest do zatwierdzenia przez klienta, w celu sprawdzenia poprawności danych.
 • Po akceptacji faktury pro forma zostanie przesłana faktura VAT marża.
 • Błędne dane na fakturze VAT marża wymagają wystawienia faktury korygującej.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.