Voucher

Voucher to bon wystawiany w okolicznościach związanych z COVID- 19 przez Touroperatora: Rego Bis uprawniający do nabycia usług turystycznych w określonej voucherem kwocie (110% wartości wpłaconej kwoty), objęty ubezpieczeniem turystycznym oraz podlegający świadczeniom Funduszu Gwarancyjnego, inaczej mówiąc Umowa nie zrealizowana ze względu na Covid – 19 jest przeniesiona w czasie z możliwością jej realizacji w roku 2022 na warunkach podpisanej wcześniej Umowy. Inne świadczenia mogę być zakupione za dodatkową opłatą wynikająca z bieżącej ceny nowej rezerwacji. 

Ważność vouchera

Voucher posiada datę ważności dwa lata od daty rozpoczęcie pierwotnej imprezy. 

Jak informować Rego Bis o decyzjach:

Decyzja pisemna w biurze Agenta lub listowna w biurze Organizatora. W sytuacji wyjątkowej - stan epidemii - dopuszczamy przesłanie skanu mailowo.

Czy voucher musi być zrealizowany przez Osobę Zgłaszającą?

Voucher musi zostać zrealizowany przez osobę, która wykupiła pierwotną rezerwację- była Osobą Zgłaszającą- uczestnikami mogą być inne osoby.

Na co Klient może zamienić voucher?

Voucher będzie mógł być zrealizowany na każdą imprezę z oferty Rego-Bis opartą o czarterowany środek transportu, która odbędzie się w sezonie lato 2022 (poza imprezami krajowymi- Polska), po zatwierdzeniu przez Biuro Obsługi Rego- Bis.

Wykluczenia dostępne są u konsultantów. Voucher może być zrealizowany wyłącznie w pierwotnym biurze zakupu lub jeśli jest to niemożliwe- tylko u Organizatora lub wskazanego Multiagenta. Nie może zostać wykorzystany na inne produkty np. parking, ubezpieczenie, dodatkowe usługi.

Jak zostanie przekazany Voucher

Elektroniczny przekazywany drogą mailową unikalny kod, który będzie przesłany w formie Voucheru ze wszystkimi danymi w formacie PDF

Czy nowa wycieczka może być tańsza?

Nie, voucher może zostać wykorzystany na imprezę, która ma cenę równą kwocie z voucheru lub wyższą- za odpowiednią dopłatą

Czy Voucher jest ubezpieczony?

Tak, Voucher jest zabezpieczony przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz podlega Gwarancji Ubezpieczeniowej Touroperatora w AXA lub Uniqua (w zależności kiedy była zawarta Umowa z klientem). W przypadku ogłoszenia niewypłacalności Klient otrzyma zwrot środków.