Rzeka Vjosa: zachwyć się błękitnym sercem Europy

Konrad, 06.07.2023

Odkryta przez miłośników przyrody i entuzjastów turystyki, Vjosa przyciąga uwagę nie tylko swoją malowniczością, ale także jako obszar o wyjątkowej różnorodności biologicznej i ekologicznej. Dlatego w 2023 dzięki staraniu ekologów z całego świata oraz przychylności albańskich władz została ogłoszona parkiem narodowym.

Rzeka Vjosa przepływa na długości około 270 kilometrów przez dzikie i dziewicze krajobrazy Albanii. Jej wody są niezwykle czyste i pełne życia, co czyni ją idealnym siedliskiem dla wielu gatunków endemicznych ryb wpisanych do Czerwonej Księgi Gatunków zagrożonych, ptaków, takich jak orzeł przedni czy żuraw i wspaniałych roślin. Jest również ważnym korytarzem migracyjnym dla ryb wędrownych, takich jak łosoś i troć, które odbywają długie podróże, by składać jaja w górskich strumieniach.


Ponadto, roślinność wzdłuż brzegów rzeki jest niezwykle zróżnicowana, obejmując lasy łęgowe, zarośla i łąki, które tworzą ważne siedliska dla wielu gatunków zwierząt i roślin. W sumie stanowi dom dla przeszło 150 chronionych gatunków. Jednak droga do ogłoszenia rzeki parkiem narodowym nie była prosta.

Droga do utworzenia nowego parku narodowego

Jednak do niedawna Vjosa stała w obliczu poważnych zagrożeń. W ostatnich latach pojawiły się plany budowy kilku elektrowni wodnych, co groziło poważnymi konsekwencjami dla jej ekosystemu. Budowa tych elektrowni spowodowałaby fragmentację rzeki, zniszczenie siedlisk i zakłócenie naturalnego biegu wody, a co za tym idzie koniec ostatniej z dzikich rzek Europy.

Ponadto, związane z nimi prace infrastrukturalne wymagałyby wycinki lasów, co mogłoby prowadzić do utraty cennych ekosystemów leśnych oraz malowniczych pejzaży zarówno tajemniczej i pięknej rzeki Vjosa.