Austria - informacje o COVID- 19

AKTUALIZACJA 22.11.2021

Z przykrością informujemy, że w związku z wprowadzonym w Austrii lockdownem jarmarki zostają odwołane do 12.12.2021

 

5.11.21

Od poniedziałku 8 listopada w Austrii obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w kwestii COVID-19 wprowadzono zasadę 2-G (dowód szczepienia lub przebycia infekcji).

Zasada 2-G obowiązuje:

- w obiektach noclegowych,

- w obiektach gastronomicznych,

- w obiektach rekreacyjno-sportowych,

-  w instytucjach kulturalnych,

-  w kolejkach linowych,

-  na jarmarkach,

-  podczas korzystania z usług wymagających bliskiego kontaktu (np. fryzjer),

- na imprezach dla 25 osób lub więcej.

 

Wszelkiego rodzaju testy na koronawirusa (zarówno testy PCR, jak i testy antygenowe) nie są już honorowane jako dokument upoważniający do wstępu.

W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów zasady 2-G obowiązuje 4-tygodniowy okres przejściowy. W tym okresie pierwsza dawka szczepionki w połączeniu z testem PCR będzie jeszcze służyć jako dowód wstępu – nie ma więc potrzeby pełnej immunizacji w okresie przejściowym.

W sklepach, muzeach, czy bibliotekach obowiązkowe jest noszenie maski FFP2.

Ważność certyfikatów szczepień zostaje skrócona do dziewięciu miesięcy od momentu przyjęcia pełnego szczepienia (poprzednio 12 miesięcy). Następnie konieczne jest przyjęcie kolejnej dawki (zwykle trzeciej) dla utrzymania ważności certyfikatu. Uwaga! Jednorazowa szczepionka Johnson & Johnson będzie uznawana tylko do 3 stycznia 2022 r., po czym konieczna będzie szczepionka przypominająca.

Dzieci do 12. roku życia są obecnie zwolnione z obowiązku przedstawienia jakiegokolwiek dowodu wstępu (wyjątek stanowi Wiedeń, gdzie testy są obowiązkowe od 6. roku życia).

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach: https://coronavirus.wien.gv.at/neue-corona-regeln/ oraz https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html.