Węgry - informacje o COVID- 19

AKTUALIZACJA 22.11.2021

Dla obywateli spoza Węgier

Osoba, która nie jest obywatelem Węgier, musi okazać swój cyfrowy certyfikat Covid Unii Europejskiej, który poświadcza, że dana osoba
•  została zaszczepiona szczepionką uznaną na podstawie odpowiedniego rozporządzenia rządowego lub
•  wyzdrowiała z infekcji.
Osoba uzyskuje odporność poprzez wyzdrowienie z infekcji, jeśli poświadczy cyfrowym certyfikatem Covid, że upłynęło 15 dni od ostatniego pozytywnego testu PCR lub szybkiego testu antygenowego i że jeszcze nie upłynęło 180 dni.

Każdy z certyfikatów może być również przedstawiony w wersji papierowej.

Dzieci poniżej 18 roku życia mogą jechać na jarmark do Budapesztu bez szczepienia, certyfikatu ozdrowieńca oraz testów.
Osoby dorosłe, które są ich opiekunami muszą mieć zaświadczenie o szczepieniu lub byciu ozdrowieńcem.

19.10.2021

Wjazd na Węgry drogą lądową lub wodną (czyli z wyłączeniem drogi powietrznej, tj. przylotu samolotem) z terytorium Austrii, Chorwacji, Rumunii, Serbii, Słowacji lub Słowenii odbywa się - bez względu na obywatelstwo - według generalnych zasad, bez dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Oznacza to zwykłe przekraczanie granicy (z kontrolą graniczną) lub na wewnętrznych granicach strefy Schengen (czyli z terytorium Austrii, Słowacji i Słowenii)  bez kontroli.

Niezbędne jest posiadanie ważnego dokumentu podróży dla każdej osoby, także niepełnoletniej. Obywatela polskiego do przekraczania granicy i pobytu za granica upoważnia ważny polski paszport lub dowód osobisty. Wjazd bez ważnego dokumentu (również w przypadku dziecka) jest nielegalny i może nieść za sobą poważne konsekwencje. Tzw. elektroniczny dowód osobisty (aplikacja w telefonie) nie upoważnia do przekroczenia granicy węgierskiej i pobytu na Węgrzech.