Unijny Certyfikat COVID

 


Co to jest Unijny Certyfikat Covid?

Unijny Certyfikat Covid ma ułatwić swobodne podróżowanie obywatelom Unii Europejskiej podczas pandemii.

System Unijny Certyfikat Covid powstaje m.in. po to, by niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania oraz wzorów dokumentów potwierdzających status osoby przekraczającej granice. Jednocześnie, certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży, ani nie będzie w sposób bezwarunkowy do niej uprawniał.
Unijny Certyfikat Covid jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba:

 •     przebyła chorobę COVID-19
 •     posiada negatywny wynik testu COVID-19
 •     została zaszczepiona przeciwko COVID-19

Najważniejsze cechy certyfkatu:

 •     format cyfrowy lub papierowy
 •     kod QR
 •     nieodpłatne
 •     w języku narodowym i w języku angielskim
 •     bezpieczne i zabezpieczone
 •     ważne we wszystkich krajach UE

W jaki sposób będzie można uzyskać Unijny Certyfikat Covid?

Bezpośrednio przez obywatela:

    Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – pacjent.gov.pl
    Aplikacja mojeIKP (po 25 czerwca)
    Aplikacja mObywatel (po 25 czerwca)

W podmiotach leczniczych:

    Aplikacja gabinetowa – gabinet.gov.pl
    W punktach szczepień
    Od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej


W jaki sposób będzie działać Unijny Certyfikat Covid?

Po spełnieniu określonych warunków dla danego rodzaju certyfikatu zostanie on automatycznie wygenerowany i udostępniony w IKP, moimIKP (po 25 czerwca) i w aplikacji mObywatel (po 25 czerwca). Każdy będzie miał możliwość pobrania i wydrukowania swojego certyfikatu z poziomu IKP lub uzyskania wydruku u swojego lekarza/pielęgniarki (posiadających dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl), a osoby zaszczepione uzyskania wydruku w punkcie szczepień.

Prezentacja certyfikatu będzie możliwa w wersji papierowej i elektronicznej. Niezależnie od postaci, certyfikaty będą równorzędne i będą zawierały ten sam kod QR i ten sam zestaw danych.

Wygenerowane certyfikaty będą w Polsce weryfikowane za pomocą dedykowanej mobilnej aplikacji weryfikującej – Unijny Certyfikat Covid. Aplikacja będzie dostępna po 10 czerwca na platformach iOS oraz Android, umożliwi odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie. Certyfikaty będą również weryfikowane przez dedykowane rozwiązanie Straży Granicznej.

Dzięki temu osoba weryfikująca będzie mogła stwierdzić, jaki status ma posiadacz certyfikatu, który został zaszczepiony przeciw COVID-19, posiada negatywny wynik testu lub przebył chorobę COVID-19 – i na tej podstawie będzie mógł przekraczać wewnętrzne granice Unii.

Dodatkowo aplikacja będzie weryfikowała, czy kod QR został wydany przez zaufaną instytucję. Aplikacja będzie mogła pobierać klucze publiczne do weryfikacji certyfikatów dzięki integracji systemu e-zdrowia (P1) z bramką europejską (EU Digital Covid Certificate Gateway) utrzymywaną przez Komisję Europejską, która będzie przechowywała klucze publiczne dla certyfikatów wystawionych przez państwa członkowskie.

Komisja Europejska przewiduje, że rozporządzenie w zakresie Unijnego Certyfikatu Covid zacznie obowiązywać 01.07.2021 r.  Faktycznie do 1 lipca nie wszystkie kraje UE mogą być do tego systemu podpięte. Możliwy jest także sześciotygodniowy okres przejściowy dla krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań.

Komisja Europejska potwierdziła, że centralna infrastruktura informatyczna będzie technicznie gotowa już 1 czerwca. Od tej daty rozpocznie się okres przyłączania krajowych serwerów poszczególnych państw członkowskich, który zakończy się uruchomieniem systemu w UE 1 lipca 2021 r.

Certyfikat będzie łatwy do odczytania poprzez kod QR. Będzie dostępny w specjalnej aplikacji albo na życzenie w formie papierowej. Nie będzie to jednak warunek przemieszczania się w Unii Europejskiej, ale ułatwienie w przemieszczaniu dla jej mieszkańców, w tym dla Polaków oraz cudzoziemców przebywających w Polsce z prawem do podróżowania do innych państw członkowskich.

Polska jako jedno z pierwszych państw członkowskich wypracowała już krajowy certyfikat szczepienia oparty na kodzie QR służącym prezentacji i weryfikacji wąskiego zakresu zanonimizowanych danych. Dostęp do certyfikatu ma każda zaszczepiona w Polsce osoba w ramach Internetowego Konta Pacjenta. System Unijny Certyfikat Covid zastąpi dotychczasowe rozwiązanie krajowe w zakresie zaświadczeń o szczepieniu w ramach IKP, rozszerzając jego funkcjonalności.

za: https://www.gov.pl/web/certyfikat/o-certyfikacie-informacje

Opis certyfikatów

Unijny Certyfikat Covid będzie zawierał niezbędne i najważniejsze informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, państwo członkowskie wydające certyfikat i niepowtarzalny identyfikator certyfikatu.

Na każdym certyfikacie znajdzie się również informacja, że nie jest on dokumentem podróży. Dowody naukowe dotyczące szczepień, testów i wyzdrowień na COVID-19 wciąż ewoluują, również w związku z nowymi niepokojącymi wariantami wirusa. Przed podróżą sprawdź obowiązujące środki ochrony zdrowia publicznego i związane z nimi ograniczenia obowiązujące w miejscu docelowym.

Osoba weryfikująca certyfikat w celu przeprowadzenia tej czynności będzie miała udostępniony kod QR oraz dane pozwalające na potwierdzenie tożsamości posiadacza certyfikatu i prawdziwości dokumentu tj. imię i nazwisko, data urodzenia, unikalny identyfikator certyfikatu.

Posiadacz certyfikatu niezależnie od jego formy (elektroniczna czy papierowa) będzie dysponował szerszym zakresem danych.

Zakres danych certyfikatu w aplikacji prezentacyjnej – obszar szczepienia:

 • Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu,
 • Data urodzenia posiadacza certyfikatu,
 • Choroba, której dotyczy szczepienie,
 • Dane o szczepionce (nazwa szczepionki, nazwa producenta),
 • Numer dawki w serii szczepień/dawek,
 • Data szczepienia,
 • Nazwa państwa w którym dokonano szczepienia,
 • Informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Zakres danych certyfikatu w aplikacji prezentacyjnej – obszar testów:

 • Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu,
 • Data urodzenia posiadacza certyfikatu,
 • Choroba, której dotyczy test,
 • Informacje o wykonanym teście (rodzaj testu, nazwa testu, nazwa producenta testu),
 • Data i godzina pobrania próbki do testu,
 • Data i godzina uzyskania wyniku testu,
 • Wynik testu,
 • Informacje o punkcie, który wykonał test,
 • Nazwa państwa w którym wykonano test,
 • Informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Zakres danych certyfikatu w aplikacji prezentacyjnej – obszar przebycia choroby:

 • Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu,
 • Data urodzenia posiadacza certyfikatu,
 • Choroba, którą przebył posiadacz certyfikatu (COVID-19),
 • Data pierwszego dodatniego wyniku testu (w ciągu ostatnich 180 dni od momentu próby pozyskania certyfikatu wynikającego z przebycia choroby),
 • Nazwa państwa w którym wykonano test,
 • Informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu
 • Data ważności od i do certyfikatu.

za: https://www.gov.pl/web/certyfikat/opis-certyfikatow

Unijny Certyfikat COVID (potwierdzenie szczepienia) w aplikacji mObywatel

Działa w trybie offline
Wystarczy uruchomić aplikację mObywatel, dodać dokument (na pulpicie aplikacji "Dodaj dokument" lub "Dodaj swój pierwszy dokument"). Od tego momentu certyfikat można okazywać bez dostępu do internetu. Funkcja przydatna np. podczas kontroli granicznej.

Zawiera zdjęcie z dowodu osobistego
Zdjęcie ułatwia szybką kontrolę, wskazuje wyraźnie, kto jest właścicielem certyfikatu.

Ma duży, wyraźny kod QR
To minimalizuje błędy podczas skanowania kodu.

Szczegółowe dane zostały ukryte przed wzrokiem osób postronnych
Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu należy rozwinąć sekcję „Dodatkowe dane”. Dane, które zawierają więcej informacji zostały ukryte przed wzrokiem osoby kontrolującej (w krajach UE certyfikat może być wykorzystywany nie tylko podczas odprawy granicznej).

Pozwala na szybkie okazanie dokumentów
Jeśli podczas kontroli wymagane jest okazanie dodatkowego dokumentu, można to zrobić z poziomu aplikacji. W dolnym menu UCC wystarczy wybrać „mObywatel”.

Prezentuje trzy statusy
• osoby zaszczepionej,
• osoby, która powróciła do zdrowia (ozdrowieńca),
• osoby z negatywnym testem w kierunku COVID-19.
W każdym kraju UE mogą obowiązywać inne zasady związane z danym statusem.

Pozwala na międzynarodową weryfikację
Certyfikat UCC z mObywatela może być zweryfikowany podczas odprawy aplikacją, którą dysponują służby graniczne danego kraju.

Jest bezpłatny i dobrowolny
Aplikacja mObywatel, zawarty w niej certyfikat i pozostałe dokumenty wydawane są bezpłatnie. Nie ma obowiązku posiadania Unijnego Certyfikatu COVID. Certyfikat można w każdej chwili pobrać lub usunąć.

Nie wymaga tłumaczenia
Unijny Certyfikat COVID w mObywatelu jest dostępny w języku polskim i po angielsku. W takiej formie jest akceptowany w całej Unii Europejskiej.

Obcokrajowcy nie skorzystają z UCC w mObywatelu
Aby skorzystać z UCC w mObywatelu należy posiadać polskie obywatelstwo oraz ważny dowód osobisty. Obcokrajowcy lub osoby bez ważnego dowodu osobistego mogą poprosić o wydruk certyfikatu swojego lekarza POZ. Jeśli mają nadany numer PESEL i korzystają z Profilu Zaufanego mogą pobrać certyfikat korzystając z mojeIPK / IKP (strona https://pacjent.gov.pl).

za: https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid