Rozkład jazdy 2023


Podróż z dziećmi poniżej 18 roku życia

W przypadku podróży z dzieckiem do 18 roku życia tylko z jednym z rodziców/opiekunów prawnych może być wymagana pisemna zgoda drugiego rodzica/opiekuna prawnego na przekroczenie granicy kraju (w formie notarialnej, przetłumaczona na j. angielski).

Warunkiem zwolnienia z posiadania pisemnej zgody drugiego rodzica/opiekuna prawnego jest posiadanie wyłącznej władzy rodzicielskiej (wymagany jest prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego, przetłumaczony na j. angielski) lub śmierć drugiego rodzica/opiekuna prawnego (wymagany jest akt zgonu w j. angielskim).

Regulamin przewozu międzynarodowymi liniami autokarowymi SINDBAD: https://www.sindbad.pl/pl/yourjourney/transport-regulations

Bezpieczeństwo. Wytyczne COVID-19https://www.sindbad.pl/pl/yourjourney/faq-covid19