Rozkład lotów 2022

 

PAMIĘTAJ!    


 
BAGAŻ GŁÓWNY: Waga bagażu uzależniona od kierunku oraz przewoźnika.
BAGAŻ PODRĘCZNY: waga do 5 kg o wymiarach 56 cm x 45 cm x 25 cm 
NADBAGAŻ: Opłata za przekroczenie limitu wagowego jest uzależniona od warunków przewoźnika. Waga jednej sztuki bagażu nie może przekroczyć 32 kg.


Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami przewozu każdego z przewoźników.PODRÓŻ Z DZIEĆMI PONIZEJ 18 LAT
 
W przypadku podróży z dzieckiem do 18 roku życia tylko z jednym z rodziców/opiekunów prawnych może być wymagana pisemna zgoda drugiego rodzica/opiekuna prawnego na przekroczenie granicy kraju (w formie notarialnej, przetłumaczona na j. angielski). Warunkiem zwolnienia z posiadania pisemnej zgody drugiego rodzica/opiekuna prawnego jest posiadanie wyłącznej władzy rodzicielskiej (wymagany jest prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego, przetłumaczony na j. angielski) lub śmierć drugiego rodzica/opiekuna prawnego (wymagany jest akt zgonu w j. angielskim).

 


INFORMACJE O BAGAŻU DODATKOWYM

- przewóz  bagażu dodatkowego, jak np. rower, obowiązkowe jest podanie wymiarów:

Aby usługa była na 100% potwierdzona i aby Klient miał pewność, że LOT tę usługę wykona – w momencie zgłoszenia usługi, musimy wpisać do systemu rezerwacyjnego daną usługę z dokładnymi maksymalnymi wymiarami oraz wagą danej usługi. Jeśli wpiszemy wymiary i wagę mniejsze niż realne, na lotnisku może się okazać, że przewiezienie bagażu nie będzie możliwe lub też Klient będzie musiał zapłacić kwotę inną, niż oszacowana i podana mu początkowo. Dlatego, aby wszystkie strony były dobrze doinformowane, a usługa odpowiednio zamówiona i potwierdzona, niezbędne jest podanie maksymalnych wymiarów danego bagażu – już z opakowaniem wagi w kilogramach oraz wymiarów w centymetrach (długość x wysokość x szerokość).

 

-w przypadku osób niepełnosprawnych i osób przewlekle chorych:

Jeśli chodzi o pasażera niepełnosprawnego – aby usługa została dobrze potwierdzona, często wymagane są dodatkowe informacje. Jeśli chodzi o osoby w pełni niepełnosprawne, nie mające możliwości samodzielnego poruszania się – tu należy poinformować, że obsługa samolotu nie uczestniczy w pomocy przy przemieszczaniu się takiej osoby, dlatego osoba taka powinna lecieć zawsze z kimś, kto będzie mógł udzielić jej takiej pomocy w razie potrzeby. W większości samolotów na krótkich trasach europejskich nie ma wózka na wyposażeniu podczas lotu.

Linia lotnicza musi mieć informacje, czy pasażer niepełnosprawny potrzebuje wózka jedynie do dowiezienia go z check-in do gate, czy też jest to pasażer nie mogący się poruszać zupełnie samodzielnie i dodatkowo potrzebna jest platforma, aby osobę tę można było dowieźć do samego samolotu. Jeśli jest to osoba w pełni niepełnosprawna, przewoźnik musi mieć informację o osobistym wózku tej osoby, bo zapewne będzie taki posiadała i będzie potrzebowała zabrać go ze sobą w podróż. W takim przypadku niezbędne są informacje o wadze, wymiarach i rodzaju takiego wózka (składany/nieskładany; na mokrą baterię/na suchą baterię itd…).

Podobnie jak w przypadku biletów indywidualnych, jeśli pasażer przelatujący jest osobą przewlekle chorą i przelot samolotem może stanowić dla niej zagrożenie lub z powodu choroby wymaga dodatkowych czynności po stronie przewoźnika – niezbędne jest wypełnienie formularza typu MEDA. Formularz wypełnia pasażer oraz lekarz prowadzący, a przewoźnik może odmówić przelotu takiej osobie. Formularz nie może być wypełniony przez lekarza wcześniej niż 2 tygodnie przed wylotem.

Meda jest niezbędna w przypadku pasażerów, którzy podczas lotu: są na noszach; wymagają pomocy medycznej; wymagają butli z tlenem lub innego specjalistycznego sprzętu podczas lotu; pasażerki będących powyżej 32 tygodnia ciąży; pasażerów, których stan psychofizyczny uniemożliwia samodzielność podczas rejsu; osoby podróżujące z niemowlętami, które nie przekroczyły 7-go dnia życia. Formularz MEDA jest również wymagany w przypadku osób przewożących ze względu na choroby w bagażu podręcznym strzykawki/ampułkostrzykawki (nie dotyczy penów).

Wszystko powyższe, oraz pozostałe informacje dotyczące przewozu żywności, leków, formularza Medy oraz podróży ze zwierzętami, można znaleźć na stronie lot.com, w zakładce „przygotowanie do lotu” - https://www.lot.com/pl/pl/przygotowanie-do-lotu. Natomiast jeśli chodzi o wwożenie leków do danego kraju (osoby na stałe przyjmujące leki – co można wwieźć, a czego nie lub należy mieć zaświadczenie od lekarza) to są przepisy niezależne od przewoźnika i należy je sprawdzać zawsze na stronach ambasad danego kraju, ewentualnie proponuję poszukać informacji na stronach polakzagranica.gov.pl/kraj docelowy. Jest to strona MSZ i jest skarbnicą wiedzy na temat przepisów krajów, do których podróżuje obywatel PL.

Zapisz się do newslettera

Katalog online

Zobacz najpiękniejsze destynacje, najlepsze hotele i całą ofertę Rego-Bis.

Bezpieczne płatności
Imoje
Visa Mastercard
Bon turystyczny
Firma wiarygodna finansowo