Paszport czy dowód osobisty?

 

Paszport czy dowód osobisty w Europie (w Unii Europejskiej i poza nią)

 

 


Od kiedy Polska przystąpiła do strefy Schengen (tzw. strefy otwartych granic) podróżowanie stało się znacznie łatwiejsze. Kontrole na granicy nie są już tak uciążliwe i nie trzeba czekać w długich kolejkach. Dowód osobisty uznawany jest na równi z paszportem - co również jest dużym ułatwieniem. Przy wjeździe do większości krajów nasz dokument powinien być ważny co najmniej 3 miesiące od planowanej daty powrotu.


Podróżowanie z dziećmi jest nieco bardziej skomplikowane. Dziecko powinno posiadać swój własny dowód osobisty lub paszport.
Kiedy wysyłamy naszą pociechę na przykład z dziadkami, pamiętajmy, by dziecko zabrało ze sobą pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Co ważne, pismo to powinno być potwierdzone notarialnie. Taka zgoda potrzebna jest dodatkowo, oczywiście oprócz dowodu osobistego lub paszportu naszej pociechy. Kiedy więc wysyłamy dziecko na wakacje z dziadkami, wręczmy mu oraz opiekunom taki dokument. Jest to niezbędne do przekroczenia granicy i może być przydatne w nieprzewidzianej sytuacji.


Podczas podróżowania ważne też jest sprawdzenie przez jakie kraje zamierzamy przejeżdżać, by dotrzeć na miejsce wakacji. Może okazać się, że nie wszędzie respektowane są dowody osobiste, a paszport to konieczność. Na dzień dzisiejszy w Europie dowód osobisty jest traktowany na równi z paszportem w przypadku krótkich wczasów.

Informacje o promocjach i nowościach na Twoją skrzynkę