Rozkład Lotów 2019


PAMIĘTAJ!·      

  Przed odjazdem na lotnisko sprawdź czy zabrałeś ze sobą dokumenty i przedmioty niezbędne do podróży, w szczególności: bilet, paszport (dowód tożsamości,  ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu do kraju). 

·        Zabronione jest parkowanie na poziomie odlotów i przylotów Terminali A i B. Możliwe jest tylko krótkotrwałe zatrzymanie w celu wyjęcia bagażu oraz wyjścia pasażerów z samochodu. Pojazd pozostaw na jednym z lotniskowych parkingów. 

·        Pamiętaj, aby usunąć z bagażu podręcznego przedmioty zabronione do przewozu, w szczególności ostre narzędzia oraz płyny w opakowaniach większych niż 100 ml. Przedmioty te umieść w bagażu rejestrowanym (tym, który poleci w luku). Swoje bagaże oznacz przywieszkami z imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem.

   BAGAŻ GŁÓWNY: Waga bagażu uzależniona od kierunku oraz przewoźnika.
 BAGAŻ PODRĘCZNY: waga do 5 kg o wymiarach 56 cm x 45 cm x 25 cm 
 NADBAGAŻOpłata za przekroczenie limitu wagowego jest uzależniona od warunków przewoźnika. Waga jednej sztuki bagażu nie może przekroczyć 32 kg.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami przewozu każdego z przewoźników.

PODRÓŻ Z DZIEĆMI PONIZEJ 18 LAT
 
W przypadku podróży z dzieckiem do 18 roku życia tylko z jednym z rodziców/opiekunów prawnych może być wymagana pisemna zgoda drugiego rodzica/opiekuna prawnego na przekroczenie granicy kraju (w formie notarialnej, przetłumaczona na j. angielski). Warunkiem zwolnienia z posiadania pisemnej zgody drugiego rodzica/opiekuna prawnego jest posiadanie wyłącznej władzy rodzicielskiej (wymagany jest prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego, przetłumaczony na j. angielski) lub śmierć drugiego rodzica/opiekuna prawnego (wymagany jest akt zgonu w j. angielskim).
Zarezerwuj Parking:

Informacje o promocjach i nowościach na Twoją skrzynkę